Contacta

Via Única, l'única via

    Ja podeu formar part de la plataforma independent Via Única.

    Via Única controlarà que els partits catalans adscrits executin el pla per la independència de Via Única.

    Mail

    info@viaunica.cat